Oświadczenia majątkowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej

Pracownicy OPS
Krzysztof Dudek 2019r.
Krzysztof Dudek 2020r.
Krzysztof Dudek - 2016r.
Pracownicy OPS
Aneta Grzywacz 2019r.
Aneta Grzywacz 2020r.
Aneta Grzywacz - 2016r.