Oświadczenia majątkowe kierowników Jednostek Organizacyjnych

Zespół Placówek Oświatowych w Terpentynie
Jadwiga Bijak - 2015r.
Jadwiga Bijak - 2014r.
Jadwiga Bijak- 2013r.
Gminny Ośrodek Kultury w Dzierzkowicach
Elżbieta Bis - Odejście ze stanowiska
Elżbieta Bis - 2013r.
Szkoła Podstawowa w Wyżnicy
Ewa Głusiec - 2013r.
Zespół Placówek Oświatowych w Terpentynie
Anna Kazanowska 2019r.
Anna Kazanowska 2020r.
Anna Kazanowska - 2016r.
Anna Kazanowska - 2015r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzkowicach
Ewa Morska 2019r.
Ewa Morska - 2016r.
Ewa Morska - 2015r.
Ewa Morska - 2014r.
Ewa Morska - 2013r.
Gminny Ośrodek Kultury w Dzierzkowicach
Ewa Morska 2020r.
Gminny Ośrodek Kultury w Dzierzkowicach
Anna Stylińska-Dudek - Objęcie stanowiska
Anna Stylińska-Dudek - 2014r.
Anna Stylińska-Dudek - Odejście ze stanowiska
Gminny Ośrodek Kultury w Dzierzkowicach
Tomasz Wyka 2019r.
Tomasz Wyka 2020r.
Tomasz Wyka - 2016r.
Tomasz Wyka - 2015r.
Tomasz Wyka - Objęcie stanowiska