Rada Gminy

Imię i Nazwisko Stanowisko Kadencja Kolejnocs Zdjecie Dane
Dariusz Latos Przewodniczący 3
Imię i nazwisko
Stanowisko
Przewodniczący
Telefon
661-023-650
Artur Grudziński Wiceprzewodniczący 4
Imię i nazwisko
Stanowisko
Wiceprzewodniczący
Krzysztof Paziak Wiceprzewodniczący 7
Imię i nazwisko
Stanowisko
Wiceprzewodniczący
Krzysztof Bańka Radny 10
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radny
Justyna Bielak Radna 12
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radna
Artur Jastrzębski Radny 14
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radny
Dorota Kwiatek Radna 16
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radna
Dorota Mazurek Radna 17
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radna
Stanisław Pietroń Radny 18
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radny
Stanisława Piotrowska Radna 19
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radna
Wiesław Styliński Radny 21
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radny
Anna Tes Radna 22
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radna
Henryk Tokarski Radny 23
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radny
Zbigniew Winiarczyk Radny 24
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radny
Grzegorz Wisiński Radny 26
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radny