1. Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska

Imię i Nazwisko Stanowisko Kadencja Kolejnocs Zdjecie Dane
Henryk Tokarski Przewodniczący Komisji 2
Imię i nazwisko
Stanowisko
Przewodniczący Komisji
Dorota Kwiatek Zastępca Przewodniczącego Komisji 3
Imię i nazwisko
Stanowisko
Zastępca Przewodniczącego Komisji
Krzysztof Bańka członek Komisji 4
Imię i nazwisko
Stanowisko
członek Komisji
Krzysztof Paziak członek Komisji 5
Imię i nazwisko
Stanowisko
członek Komisji
Stanisława Piotrowska członek Komisji 6
Imię i nazwisko
Stanowisko
członek Komisji