2. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Komunalnego

Imię i Nazwisko Stanowisko Kadencja Kolejnocs Zdjecie Dane
Wiesław Styliński Przewodniczący Komisji 1
Imię i nazwisko
Stanowisko
Przewodniczący Komisji
Zbigniew Winiarczyk Zastępca Przewodniczącego Komisji 2
Imię i nazwisko
Stanowisko
Zastępca Przewodniczącego Komisji
Artur Grudziński członek Komisji 5
Imię i nazwisko
Stanowisko
członek Komisji
Dariusz Latos członek Komisji 6
Imię i nazwisko
Stanowisko
członek Komisji
Telefon
661-023-650
Grzegorz Wisiński członek Komisji 7
Imię i nazwisko
Stanowisko
członek Komisji