4. Komisja Rewizyjna

Imię i Nazwisko Stanowisko Kadencja Kolejnocs Zdjecie Dane
Dorota Kwiatek Przewodnicząca Komisji 4
Imię i nazwisko
Stanowisko
Przewodnicząca Komisji
Stanisław Pietroń Zastępca Przewodniczącej Komisji 7
Imię i nazwisko
Stanowisko
Zastępca Przewodniczącej Komisji
Dorota Mazurek członek Komisji 8
Imię i nazwisko
Stanowisko
członek Komisji
Anna Tes członek Komisji 9
Imię i nazwisko
Stanowisko
członek Komisji
Henryk Tokarski członek Komisji 10
Imię i nazwisko
Stanowisko
członek Komisji