Oświadczenia majątkowe władz gminy

Wójt Gminy
Marcin Gąsiorowski 2018r. - początek kadencji
Marcin Gąsiorowski 2019r.
Marcin Gąsiorowski 2020r.
Marcin Gąsiorowski 2018r. - koniec kadencji
Marcin Gąsiorowski 2017r
Marcin Gąsiorowski 2016r
Marcin Gąsiorowski 2015r
Marcin Gąsiorowski 2014r. - początek kadencji
Marcin Gąsiorowski 2014r.
Jan Grzebuła - 2013r.
Jan Grzebuła 2014r. - koniec kadencji
Przewodniczący Rady Gminy
Dariusz Latos 2018r. - początek VIII kadencji
Dariusz Latos 2019r.
Dariusz Latos 2020r.
Dariusz Latos 2018r. - koniec kadencji
Dariusz Latos 2017r
Dariusz Latos 2016r
Dariusz Latos 2015r
Dariusz Latos 2014r. - początek VII kadencji
Dariusz Latos 2014r.
Przewodniczący Rady Gminy
Witold Maksim 2014r. - koniec kadencji
Witold Maskim - 2013r.